Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Queixa o Suggeriment


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Mitjançant aquest tràmit, els ciutadans que ho considerin oportú, poden posar en coneixement de l’Ajuntament de Badalona, les queixes o suggeriments que considerin oportunes en relació amb l’activitat administrativa.

També es pot utilitzar aquest tràmit per comunicar de forma genèrica les possibles incidències que puguin sorgir en relació amb qualsevol servei municipal en aquells casos en què no es disposi d’un formulari específic per la comunicació de la incidència. Quan es disposi de formulari específic, se’n recomana la utilització.

Qui ho pot demanar?

Tots els ciutadans i ciutadanes de Badalona

Com es pot fer?

En línia

Presencialment

    • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

    • Oficines municipals de districte

Impresos model

No n’hi ha.

Documentació que cal aportar

Presencialment, es pot aportar la documentació que el ciutadà consideri convenient.

Normativa

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans al sector públic.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

El Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), un cop rebi el tràmit, s’ocuparà de traslladar-lo al departament corresponent, per tal que se li doni curs i es pugui valorar la queixa o suggeriment.

El departament responsable corresponent, informarà al ciutadà, sobre l’estat de la queixa o suggeriment, i si és el cas, de les mesures adoptades al respecte.

Observacions

Les incidències, els suggeriments i les queixes que es facin arribar per aquesta via no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni aturen els terminis establerts en la normativa vigent.

Actualment, el sistema no està habilitat per aportar documentació adjunta durant el desenvolupament del tràmit.

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova