Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Molèsties per la presència de coloms o d’altres aus urbanes


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Presentació per escrit d’una queixa en la que es manifesten les molèsties que els causen la presència de coloms o altres aus en espais públics o de titularitat privada.

En un termini no superior als tres dies hàbils desprès de registrada la queixa a l’Ajuntament de Badalona, personal adscrit a la Unitat de Protecció de la Salut contactarà per via telefònica o correu electrònic (si en tenim l’adreça) amb la persona que la signa als efectes de millorar la informació, informar-lo de si es pertinent la seva queixa i indicar-li el procediment d’intervenció.

Procediment. Visita d’inspecció tècnica, de verificació de la situació exposada i tractament de control de plagues si es pertinent.
Del resultat de la inspecció tècnica se’n pot derivar o no l’expedient corresponent.

Si la queixa no es pertinent, des de la Unitat de Protecció de la Salut se li comunicarà al interessat aquest fet. Si és competència d’altres administracions se’ l orientarà al respecte

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física (en aquest cas major d’edat) o jurídica.

Com es pot fer?

Presencialment

• OMD. Oficines Municipals de Districte.

• Servei d’Atenció al Ciutadà

Impresos model

Instància personal o en representació de tercers, presentada per duplicat en un Registre Municipal.

Tant si la queixa es presenta mitjançant una instància o bé per correu electrònic, la persona que la presenta ha de fer constar les seves dades correctament (nom i cognom, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic si en disposa) tant si la presenta de forma personal o bé en representació.

En el cas d’una instància, sempre ha d’estar signada per la persona que la presenta.

Documentació que cal aportar

La sol·licitud ha de ser feta per escrit.

La persona que ho sol·licita pot acompanyar-la de la documentació que consideri pertinent.

Normativa

Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Ordenança municipal de tinença d’animals de l’Ajuntament de Badalona.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Salut

Documentació en PDF

— Model d’imprès d’instància

— Guia per la presentació d’una queixes per la presencia de coloms i altres aus.

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova


Impresos i formularis