Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Presència de rosegadors o insectes en solars o edificis deshabitats


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Presentació per escrit d’una queixa en la que es manifesten les molèsties causades per la presència de rates, ratolins, insectes i la brutícia o malesa existents en solars o edificis deshabitats.

La Unitat de Protecció de la Salut no té competència sobre els solars i els edificis deshabitats de titularitat privada, que correspon a l’Àrea de Territori.

Tot i així, en un termini no superior al tres dies hàbils desprès de registrada la queixa a l’Ajuntament de Badalona, personal adscrit a la Unitat de Protecció de la Salut contactarà per via telefònica o correu electrònic (si en tenim l’adreça) amb la persona que la signa als efectes de millorar la informació, informar-lo de si es pertinent la seva queixa i indicar-li el procediment d’intervenció.

La UPS realitzarà una visita de verificació dels fets objecte de la queixa i, en funció del seu resultat es determinarà la gestió de la queixa del qual se’n informarà per escrit a la persona que l’hagi presentada.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física (en aquest cas major d’edat) o jurídica.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit per correu electrònic o telefònicament

• Unitat de Protecció de la Salut

En línia

Presencialment

• OMD. Oficines Municipals de Districte

• Servei d’Atenció al Ciutadà

Impresos model

Instància genèrica personal o en representació de tercers, presentada per duplicat en un Registre Municipal.

Tant si la queixa es presenta mitjançant una instància o bé per correu electrònic, la persona que la presenta ha de fer constar les seves dades correctament (nom i cognom, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic si en disposa) tant si la presenta de forma personal o bé en representació.

En el cas d’una instància, sempre ha d’estar signada per la persona que la presenta.

Documentació que cal aportar

Únicament es pot aportar documentació a la sol·licitud si aquesta es fa presencialment. En aquest cas la persona que ho sol·licita pot acompanyar-la de la documentació que consideri pertinent.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Salut

Documentació en PDF

— Model d’imprès d’instància

— Guia per a la presentació de queixes per a la presència d’insectes o rosegadors en solars o edificis deshabitats

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova


Impresos i formularis